View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator

Diễn Đàn Mật Pháp

Giới thiệu pháp môn Mật Tông Thiên Đình

Đạo pháp vô biên, tuy phân chia ra nhiều tôn giáo, pháp môn khác nhau nhưng tựu trung đều quy về một mối, như cái cây bắt nguồn từ một gốc mà phân ra thành nhiều nhánh. Tùy theo sự khác biệt về lãnh thổ địa lý, văn hóa, phong tục mỗi quốc gia và cơ duyên của mỗi đạo hữu mà sẽ có duyên với một pháp môn để tu tập. Vốn dĩ, từ thuở khai thiên lập địa cho đến nay chỉ có một đạo duy nhất - Đạo của Thượng Đế và Thần linh. Hơn 8 vạn pháp môn là hình thức danh xưng, công phu khác nhau, với cùng một nội dung.

Diễn đàn Mật pháp xin giới thiệu cho quý bạn đạo pháp môn Mật tông thiên đình. Pháp mật là một pháp tu dành cho người hữu duyên có tâm đạo trong thời kì mạt pháp này. Tổ Sư của pháp Mật tông thiên đình là Thầy Già.

Thầy Già đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền) và được sắc lệnh của Thiên Đình (Đức Đại Nhật Như Lai) để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải do sự truyền thừa từ những hệ phái mật tông nào của thế gian.

Ngoài ra bởi vì Mật tông do Thầy Già truyền bá xuất phát từ Thượng Đế nên mới bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo, bằng chứng là có rất nhiều người thuộc Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo, Do thái giáo và các đạo khác nhận được ấn chứng sau khi được điểm đạo. Sau đó thì họ vẫn tu tập theo nghi thức của tôn giáo họ, không cần phải trì thần chú. Người Thiên Chúa giáo điểm đạo rồi đọc kinh Lạy Cha thay cho thần chú vẫn được linh ứng, người đạo Phật niệm Phật cũng được linh nghiệm.

Những ấn chứng nhiệm mầu xảy ra trong buổi lễ điểm đạo là những chứng minh cho thấy có sự phối hợp rõ ràng của đạo sư dưới đất và Chư Phật mười phương trên trời. Trong lễ điểm đạo, nếu không có dấu hiệu phép lạ (ấn chứng) khi niệm danh hiệu của Trời, Phật (các đấng thiêng liêng) thì không có Trời Phật chứng minh, đó chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo. Hơn thế nữa, sau khi được điểm đạo theo Mật giáo, chỉ tu trì một thời gian ngắn các đệ tử đều có năng lực nhiệm mầu từ chư Phật để điểm đạo lại cho người khác. Việc này đã và đang được các đệ tử thực hành rất dễ dàng qua Internet hay qua điện thoại. Qua 30 năm đã có trên 10,000 người được điểm đạo vào Mật tông mà đại đa số do đệ tử của Thầy Già truyền, do đó người ta chỉ biết tiếng của Thầy Già chứ không hề gặp mặt.


Muốn được thọ nhận pháp Mật tu học thì phải qua một buổi lễ điểm đạo. Điểm đạo là quy y siêu hình trực tiếp với Trời Phật. Học trò tùy theo căn cơ duyên nghiệp mà sẽ được chư vị thâu nhận vào trường lớp siêu hình học đạo. Hiểu nôm na như việc bạn nộp một cái hồ sơ vào trường siêu hình, nếu đủ điều kiện thì sẽ được Trời Phật chấp nhận cho vào học. Trong quá điểm đạo người tu sẽ được thánh thần siêu hình ban ấn chứng cho nếu được chấp thuận. Ấn chứng bao gồm các dạng cơ bản sau đây: thần lực chuyển kiết ấn, lễ lạy; mở nhãn, nhĩ thấy cảnh giới chư Phật, chư Bồ tát; cảm nhận điển lực siêu hình v.v.

Điểm đạo rồi thì được gì? Nếu điểm đạo có ấn chứng tức là bạn đã được chấp nhận làm học trò của mật tông thiên đình. Từ đó sẽ có các chư vị siêu hình theo hộ trì cho và dạy dỗ trên đường đời lẫn đạo. Vị siêu hình này thì tùy theo căn cơ từng người mà thị hiện. Khi điểm đạo thọ nhận tâm ấn thì từ từ trong quá trình tu học sau này, bạn sẽ nhận được các ấn chứng, linh ứng từ siêu hình thông qua các trải nghiệm tâm linh mà ở các pháp môn hiển giáo khác không có được.

Tu mật thì tu ra sao? Phương pháp tu chủ yếu của mật tông thiên đình là thực hành trì chú, câu chú sẽ được trao khi bạn nhận được tâm ấn điểm đạo. Tu mật là phương pháp tu có sự kết hợp giữa siêu hình và hữu hình, ngoài trì chú bạn còn phải học hỏi, trau dồi lý đạo, nguyên tắc siêu hình theo hướng dẫn. Học đạo là cả một quá trình, người mới điểm đạo thì như một học trò sơ cơ bước vào trường đạo. Người tu nên biết bám sát Tổ Thầy và người hướng dẫn điểm đạo trong quá trình tu học.

Quý bạn đạo có tâm thành muốn cầu đạo tu học có thể đăng ký thọ nhận lễ điểm đạo theo hướng dẫn sau:

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum