View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Admin

avatar
Admin
Admin

Mật Tông Thiên Đình - Kinh Vô TựLỜI NỚI ĐẦU

Khoa học trong mấy trăm năm qua đã đạt được nhiều thành tựu phục vụ đời sống. Tri thức con người ngày càng được mở mang nhờ khoa học vật chất.

Thật đáng buồn là khoa học tâm linh vẫn không có phát kiến nào mới trong suốt mấy nghìn năm trôi qua,tín đồ của các tôn giáo không thoát ra khỏi mớ lý thuyết sáo rỗng trong kinh sách.

Thực tế lịch sử đã cho thấy, mặc cho các tu sĩ và các tin đồ ngày đêm ra sức lập đàn cúng bái, cầu nguyện cho hòa bình, mưa thuận gió hòa suốt mấy nghìn năm qua nhưng chiến tranh vẫn xảy ra, thiên tai ngày càng nặng nề hơn...
Hiện nay, để cho kịp quá trình tiến hóa do Thiên Cơ ấn định, Thánh thần ngày càng thị hiện nhiều bài học siêu hình, các sự việc huyền bí nhằm xoay chuyển tâm thức con người biết chăm lo và cầu nguyện cho phần linh hồn của mình.

Nhằm phổ cập tới mọi người phổ thông biết một chút chuyện của Trời Đất mà lo tu tập chúng tôi đưa ra một vài nguyên lý siêu hình là các bài Kinh Vô Tự của Thánh Thần mang tính chất dẫn nhập để quý vị biết thêm về cõi vô hình, về các bài Kinh Vô Tự của thánh thần. Các nguyên lý này được trích, cắt ra từ các bài chi tiết giúp quý vị hữu duyên dễ dàng theo dõi, tìm hiểu.

BQT

View user profile http://matphap.forumvi.com

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum