View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1
MẬT TÔNG VIỆT NAM
on 6/2/2016, 16:13

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator

MẬT TÔNG VIỆT NAMTại Việt Nam , sau các triều Đinh , Lê , Lý , Trần không có ai đắc truyền về Mật Giáo , nên không có sư đệ tương truyền . Năm 1928 cụ Khánh Hòa có thỉnh ba tạng kinh của Trung Hoa , Nhật Bản đem về VN ; cho mải đến năm 1970 , không có ai dịch phần Mật Giáo trong Đại Tạng , hoặc có dịch cũng rải rác không đáng kể . Các chùa VN vào lúc 4 giờ sáng , cũng có trì tụng khóa bản của Mật Giáo như Đại Bi và Thập Chú , và trong các thời kinh sáng , trưa , tối , các sư ở VN cũng như ở Nhật Bản đều có trì tụng kinh Đại Bi , để khởi đầu các thời kinh . Chú Đại Bi được rút ra trong Thiên Thủ Thiên Nhản Đại Bi Tâm Đà La Ni , là một bản kinh chú lớn của Mật Giáo , đả được mọi tín đồ Phật Tử tại VN biết đến và trì tụng . Dù thế , khi được hỏi về tông phái Mật Giáo , các Phật tử gần như không biết đến , Nhưng lạ hơn thế , chính ngay các Thầy cũng ít người hiểu rỏ ; nên đôi khi lại có những thành kiến sai lầm về Mất Giáo rất tai hại , mặc dù vẩn trì tụng Thần Chú Mật Giáo mổi ngày .

Thỉnh thoảng có một số Sư , Tăng tu tập Mật Pháp , nhưng đều có tính cách ai xem nấy thực hành ; không được sự tương truyền từ các bậc quán đảnh đạo sư ; thế nhưng vì tâm đạo bền vững , đạo hạnh trong sáng , nguyện lực độ tha tương ứng với Chư Phật và Bồ Tác , nên cũng đã đạt được các thần lực bí nhiệm của Mật Giáo từ Chư Tôn bên trên gia trì và làm hiển lộ được các sự kỳ bí thần thông để cảm hóa ngưười thế . Các vị nầy đã xứng đáng thọ hưởng pháp lạc cho riêng mình , nhưng vì thiếu sự tương truyền nên không thể ban phép quán đảnh cho đệ tử . Do đó , Mật Giáo tại VN vẩn giử mải tính cách bí truyền , mà người thọ nhận vẩn là một số ít người được chọn lọc .

Ngày xưa , tại VN có một số vị tu tập Mật Pháp , có vị thế quan trọng ở VN , được nhiều người biết đến như sau :

- Thượng Tọa Thích Viên Đức được Hòa Thượng Vạn Ân và Từ Thạnh ở Phú Yên trao truyền Ấn Khế Bí Mật ; ngài đả tu tập và đạt được thần lực đáng kể , về việc trị các bệnh tim nan y bằng linh phù và các việc kỳ bí khác . Có thể nói Thượng Toạ Thích Viên Đức đả có công dịch thuật và hoằng hóa các bản kinh Mật Giáo , thuộc phần Mật Bộ của bộ Đại Tạng kinh Trung Hoa . Việc học tập Mật Giáo bắt đầu hưng thịnh , do việc mạnh dạn phổ biến các bản kinh của Mật Tông bằng tiếng Việt . Thượng Tọa Thích Viên Đức đả dịch thuật một số kinh Mật Giáo sau đây : Kinh Hiển Mật Viên Thông , Kinh Chuẩn Đề Đà La ni , Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Vương , Kinh Mạt Pháp Nhất Tự Đà La Ni , Kinh Đại Bảo Quản Bát Lầu Các Thiên Trụ Bí Mật Đà La Ni , Kinh Bảo Nhiếp Ấn Đà La Ni , Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng và một số bản kinh quan trọng khác ; nhất là quyển Đông Mật gồm nội dung của hơn khoảng trăm bản kinh của Mật Giáo . Thật sự về phần giáo pháp , Thượ́ng Toạ Thích Viên Đức đã góp công đức rất nhiều về mặt giáo điển Mật Tông cho người VN ; tuy nhiên vì thiếu chân truyền đặc biệt về phép quán đảnh , nên Mật Giáo chỉ được hưng thịnh về phần giáo tướng , còn về phần sự tướng , thì Thượng Toạ cũng không thể truyền bá được , dù ngài đã đạt được những thần lực đáng kể .

- Hòa Thượng Thích Phổ Ứng , tại Linh Quang Tịnh Xá ở đường Nguyễn Khoái Khánh Hội , hằng ngày Ông đả chửa trị công khai cho những người bị bệnh tà và đã thi triển được nhiều sự kỳ bí trước mặt cać Phật Tử ; tuy nhiên Ông không có ý hướng hoằng truyền bí pháp , cả về sự tướng lẩn giáo tướng , có lẻ Ông xem Mật Giáo là một pháp môn khó tu tập và chỉ dành riêng cho những người xuất gia và đả được tuyển chọn đặc biệt để Mật Truyền mà thôi .

- Thượng Toạ Thích Thiền Tâm , người hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ , Ông đả kiêm trì Mật Giáo và đạt được những thần lực đáng kể ; Ông cũng đả dịch được một số kinh Mật Giáo và đem ra hoằng hóa , nhưng Ông không thực hiện được các phần quán đảnh vì thiếu sự chân truyền .

Gần đây , phong trào tu tập Mật Giáo tại Việt Nam dần dần được khơi động trở lại và được nhiều người nhiệt tâm tìm cầu biết đến ; nhờ sự dịch thuật và hoằng hóa kinh điển Mật Giáo của các Sư Tăng Ni Phật Giáo và Cư Sỉ tại gia có tinh thần khai phóng và tinh tấn khai thị , đã giúp cho các hành giả muốn tu tập Mật Tông có nhiều cơ hội tham khảo và tu học , nên sự hiểu lầm và xuyên tạc về Mật tông dần dần được thông suốt và tỏ ngộ , cộng thêm sự khai thông về khoa học tin học của hệ thống Internet đả giúp không ít cho giới tu học Mật Tông tại VN , thu thập được nhiều lợi ích trong việc tu tập và học hỏi . Đương nhiên , sự Mật Truyền Mật Pháp của Mật Giáo vẩn còn có giảng dạy bí mật trong những giới nội môn của các môn phái Đại Thừa và Tiểu Thừa của Phật Giáo tại VN , cũng như các cư sỉ Mật Giáo tại gia .

Vì VN chưa có tạo duyên cho các vị sư Mật Tông Tây Tạng , Mật Tông Trung Hoa , Mật Tông Đài Loan , Mật Tông Thái Lan …..về VN giảng dạy và truyền pháp cùng quán đảnh cho các hành giả tại VN , nên việc tu học chỉ đạt được sự tiến bộ chậm chạp …..

Mật Giáo Việt nam tại hải ngoạiSau năm 1975 , do chiến tranh nhiều người Việt Nam đã ra hải ngoại , sau hơn ba mươi năm , giới tu học Mật Tông đả có nhiều cơ hội gặp gở và được sự quán đảnh của nhiều vị Sư Mật Giáo Tây Tạng , Trung Hoa , Thái Lan …….nên đã có nhiều thành tích đáng kể , cộng thêm đả có nhiều kinh điển , sách vở về sự tướng lẩn giáo tướng được dịch thuật sang tiếng Việt ; nhiều trung tâm Mật Giáo Việt Nam được xây dựng và hoằng hóa Mật Giáo cho người Việt tại hải ngoại ; nhờ thế giới tu học Mật Tông Việt Nam tại hải ngoại có nhiều cơ hội tu học dể dàng …..

Khoảng thập niên 90 , tại Mỹ , có Hội Ái Hữu Mật Giáo , đoàn Mật Giáo Virgina – 3628 Annadale rd - Annadale VA 22003 ; Mật Giáo Colorado – 917S . Ventura St – Aurora , CO 80017 , do cư sỉ Triệu Phước , pháp danh Bửu Sơn , pháp hiệu Đức Quý thành lập ; Hội nầy ấn hành các bản kinh như : Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược - Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa quyển trung - Tông Phật Giáo Tinh Hoa quyển thượng – Phật Giáo Thánh Kinh – Kinh Chuẩn đề Đà La Ni Hội Thích – Tập San Mật Giáo …….

Cư Sỉ Đức Quý( SƯ TỔ MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH) đả được các vị sau đây truyền giao ấn khế và y pháp : Thượng Toạ Thích Viên Đức trao truyền ấn khế bí mật và toàn bộ y pháp của Mật Giáo Bắc Tôn ; Tu Sỉ Phạm Công Triệu , trao truyền toàn bộ y pháp của Mật Tông Nam Tôn thuộc mật Giáo Cao Miên ; Ông Sau , tu sỉ mật Giáo Thái Lan trao truyền toàn bộ y pháp của tôn phái Thập Bát La Hán ; Cư Sĩ Đức Quí đả có cơ hội trao đổi ý chỉ về mật Giáo với các nhà tu huyền bí thuộc nhiều tông phái khác nhau : Hòa Thượng Phổ Ứng ở Linh Quang Tịnh Xá Khánh Hội , Thượng Tọa Thích Từ Huệ trưởng đoàn một giáo phái khất sỉ tại Mỹ Tho , các cao đồ của Đức minh Sư Minh Trí , Hội Tịnh Độ cư sỉ VN như : Tu sỉ Như Pháp , Sư Cậu Hai thuộc Bửu Sơn Kỳ Hương , tại chùa nhà Bàng Thất Sơn Châu Đốc , Đức Tăng Thống Phật giáo Cao Miên tại VN , và nhiều tu sỉ khác như : Ông Ba nước lạnh , Cô Năm Cửu Thiên , Bà năm cây Đa ....Các sách Mật Tông đã được các cư sỉ và Tăng Ni dịch thuật gần đây là:Cư Sỉ Trần Ngọc Anh , Pháp Danh Như Pháp Quân đã dịch :
- CƠ SỞ MẬT GIÁO TÂY TẠNG – FOUNDATIONS OF TIBETAN MYSTICISM của Lama Anagarika Govinda .
- NGHIÊN CỨU KINH ĐẠI NHẬT của R.Tajima .
- KINH ĐẠI NHẬT THÍCH NGHĨA của Nhất hành Thiền Sư thuật ký .
- Và nhiều sách khác còn được gìn giử trong gia đình người thân của Ông ....


Sách Mật Tông có thể thỉnh tại các chùa sau :

- Chùa Dược Sư , có sách Mật Tông của Thầy Huyền Thanh , 10 quyễn Mật Tông của Thầy Như Cường , đường Lê Quang Định – Sàigòn .
- Chùa Mật Tông Tây Tạng ở Bình Dương

Các chùa có giúp trị bệnh và trừ tà tại VN như :

- Chùa Linh Quang Tịnh Xá , Sư Thích Từ Vinh , đường Nguyễn Khoái , Quận 4 . TP HCM.
- Chùa Khánh Anh , Mỹ Tho , Sư Trụ Trì .
- Chửa Hóc xương cổ họng , liên lạc qua điện thoại : Ông Thầy Đoàn Văn Nhâm , xóm Bắc Sơn , Xã Nhân Thành , Huyện Yên Thánh , tỉnh Nghệ An VN . Điện Thoại : 0383631809 .
- Hội Tâm Linh VN tại Mỹ : Main ARM Centre . 12851 Brookhurst Way . Gardengrove CA.92841 .USA Tel:714-5300550 , mở cửa mổi thứ bảy 3.30 Pm đến 8 Pm .

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum