View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1
THÀ LÀ NGƯỜI VÔ THẦN...
on 1/3/2016, 23:12

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
gửi bởi Dianichi

Những tôn giáo lớn trên thế giới đều có những đức tin rất khác biệt với nhau về đạo nhưng tôn giáo nào cũng cho đức tin và con đường đạo của mình là chân lý tuyệt đối. Phật giáo Tiểu Thừa chỉ quan trọng có một mình Phật Thích Ca và xem Phật A Di Đà, Quan Thế Âm bồ tát, các vị Phật và bồ tát khác trong Đại thừa Phật Giáo là tà thần. Chỉ vì những vị Phật đó không có trong kinh điển của Phật Giáo Tiểu Thừa nguyên thủy.

Trong khi Tiểu thừa phật giáo xem Phật giáo Đại thừa là tà đạo, thì Phật giáo Đại thừa xem các tu sĩ Tiểu Thừa là thấp kém, đầy ngạo mạn và quá cực đoan trong cái chấp pháp và chấp ngã.

Phật giáo nói chung (Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa) đều phủ nhận Thượng Đế (Đấng Tạo Hóa) và quan niệm những tôn giáo khác: Ấn Độ giáo, Do Thái giáo, và Thiên Chúa giáo... là tà đạo vì những tôn giáo này tin Thượng Đế là Đấng Tối Cao của vũ trụ.

Đức tin trong Thiên Chúa giáo cũng không đồng nhất giữa giáo phái Công giáo và những giáo phái Tin Lành. Thí dụ như khối Công giáo tin thuyết Đức Mẹ đồng trinh trong khi các giáo phái Tin lành không chấp nhận giáo lý đó, và những khác biệt về giáo lý khác, một số giáo phái Tin lành đã đi quá đáng khi cho rằng Giesu chính là Thượng Đế sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài còn bên Công giáo thì tin Giêsu là con của Thượng Đế (Đức Chúa Trời) và là ngôi thứ hai trong ba ngôi: Đức Chua Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.

Ngược lại với Thiên Chúa Giáo, Do Thái giáo chỉ tin vào Thượng Đế là một đấng siêu hình, họ không bao giờ công nhận Giesu là Đấng Cứu Chuộc, hay con Trời xuống thế làm người. Vì vậy, các thầy cả Do Thái giáo đã lên án Giesu phạm thượng và yêu cầu chánh phủ La Mã đóng đinh Giesu trên thập tự giá.

Trong Hồi giáo tổ phụ Abraham được tôn là vị tiên tri đầu tiên, theo sau là Noah, Moses rồi mới đến Giêsu. Vị tiên tri thứ năm là Mohamet và Mohamet được xem là tiên tri lớn nhất trong các tiên tri và cũng là tiên tri cuối cùng, sau tiên tri Mahomet sẽ không còn tiên tri nào khác nửa (phải chăng là để giữ độc quyền cho Mahomet?).

Lịch sử cho thấy Hồi giáo và Thiên Chúa giáo tuy cùng thờ một Thượng Đế, có cùng một tổ phụ (Abraham) mà lại luôn giết hại lẫn nhau qua biết bao cuộc thánh chiến từ xưa cho đến ngày nay.

Bà-la-môn giáo hoặc là Ấn Độ giáo thì tin vào Brahma (Thượng Đế), cùng hai đấng thần linh: Vishnu và Shiva. Họ không tin vào ông Phật Thích Ca, Giesu hay Mahomet vì họ cho đó là những kẻ hậu sinh, họ chưa từng và cũng không cần biết đến.

Xét như vậy thì tôn giáo nào cũng coi những tôn giáo khác là tà, ai cũng nói đến đạo với tâm chấp ngã chấp pháp và khi nói đến đạo mà chỉ nói bằng đức tin không có kiểm chứng thì chắc chắn họ sẽ tranh luận chuyện ta chánh ngươi tà với nhau cho đến ngày tận thế. Cho nên, mặc dù tôn giáo nào cũng dạy từ bi bác ái, vô ngã nhưng chính tôn giáo lại là nguồn gốc gây hận thù và chiến tranh.

Để tránh rơi vào mê tín và cuồng tín, người theo đạo cần phải tôn trọng sự thật và phải có lòng khoan dung. Khi học đạo cần phải sử dụng lý trí và tinh thần khoa học chứ không thể chỉ dựa vào đức tin mà thôi. Nếu tu mà mê tín, cuồng tín, chấp pháp chấp ngã và ngu xuẩn đến nỗi đi đến hận thù bất cộng đái thiên với nhau thì thà đừng tu, thà làm người vô thần còn tốt hơn là hữu thần. Ít ra người vô thần không có hận thù tôn giáo như người hữu thần thường hay nhân danh Thượng Đế và Đạo để gièm xiểm hoặc tiêu diệt lẫn nhau.

Và nếu như những gì tôn giáo nói đều toàn là những giáo điều huyễn hoặc thì câu nói của Karl Marx: "Tất cả tôn giáo đều là thuốc phiện" cũng không phải là sai.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum