View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator

PHÁP MÔN VI DIỆU MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH


Con thấy mình được học Mật Tông Thiên Đình là may mắn nhất trong kiếp này của con. Con tu học dưới sự dạy dỗ, dìu dắt của Tổ, Thầy đã cho con mở mang trí tuệ, tu tâm sửa tính rất nhiều. Mọi học trò hãy cố gắng tu học và hành đạo để nhận được ân phước Thánh Thần và hiểu được sự huyền diệu mà pháp môn Mật Tông Thiên Đình mình đang tu học mang lại.

Như sư tỷ Diệu Chi đã viết 1 bài thơ Thông điệp về vũ trụ huyền bí và con được chư vị ấn tâm nên đã hiểu ra nhiều điều. Tại sao trong bài thơ của sư tỷ lại có câu "Thuyền Trời đang xuống, Một chuyến cuối cùng" vì đây là 1 cơ hội rất lớn lao biết bao nhiêu nghìn năm mới gặp 1 lần, những người tu là những hạt giống khi được điểm Đạo sẽ có cơ hội được tu học và sẽ trải qua 1 kỳ thi như những sĩ tử ngày xưa nô nức vào kinh để thi thố tài năng như cá chép vượt long môn, từ cá hóa thành rồng được đề tên trên bảng vàng lưu danh muôn thuở.

Nếu bỏ qua cơ hội này thì mọi người muốn tu học phải trải qua rất nhiều kiếp đau khổ trôi nổi trên dòng đời để học hỏi, trải nghiệm hoàn thiện bản thân rồi tu dần dần từ từ mà đi lên như trong ngũ chi đại đạo đã phân chia: Nhân đạo, Thần đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo. Ở đây chỉ tính từ cấp thấp nhất từ Nhân Đạo lên Thần Đạo đã phải mất bao nhiêu kiếp tính bằng nghìn năm. Như trong bài viết của sư tỷ Kylin về ông Tổ của mình lúc còn sống đã đạt được công danh thế nào, thi đỗ thám hoa và là thành viên trong Tao Đàn nhị thập bát tú do vua Lê Thánh Tông sáng lập đến khi mất được phong làm Thần (mà theo chư vị ấn tâm là ở vị Thần cấp bậc thấp) còn muốn xin nhận điểm Đạo để được tu học tốt hơn.

Thế mới biết Mật Tông Thiên Đình vi diệu như thế nào và thấy rõ hơn nếu tu học theo lẽ thông thường như kinh hiển giáo phải mất bao nhiêu nghìn kiếp mới được vậy. Nay so sánh với học trò tu tập Mật Tông Thiên Đình thì quả khác nhau một Trời một vực chỉ cần chăm chỉ học và hành đạo cho tốt thì đến khi mãn kiếp này sẽ được chư vị đến đón và được Thiên Đình phong thưởng quả vị xứng đáng với công đức tu tập của mình.
Con cúi đầu tạ ơn Tổ, Thầy đã chỉ dạy!
HSX

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum