View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator
Những ai đã thọ nhận lễ điểm đạo của Mật Tông Thiên Đình và nhận được ấn chứng trong buổi lễ điểm đạo được xem như học trò của MTTĐ và tu tập dưới sự hướng dẫn của tông phái. Người được điểm đạo cần bám sát người hướng dẫn và Tổ, Thầy hữu hình để được chỉ điểm trong quá trình tu học sau này.

Lộ trình tu học chia làm 3 giai đoạn chính:
1. Điểm đạo nhập môn.
2. Hành trì Ngũ bộ chú đạt khóa số 10.000 biến + thỉnh lá thiên thơ.
3. Tập sự điểm đạo + tiếp tục hành trì NBC + thỉnh các lá phép khác, khăn ấn của tông phái.


Điều kiện thỉnh lá thiên thơ, các lá phép của tông phái tùy theo sự nỗ lực tu học của mỗi học trò và thành tích làm đạo mà sẽ được Tổ, Thầy thưởng cho các lá phép. Những khăn ấn hay những lá phép đều là những bằng khen thưởng, huy chương cho thành tích truyền đạo hay cho những phục vụ về đạo, để trợ duyên thêm cho người ra làm đạo. Có ra ngoài làm đạo thì Thánh thần mới hỗ trợ cho nhiều huyền năng, nếu chỉ là người ở nhà tự tu thì không cần có nhiều huyền năng để làm gì, một số ấn chứng để có đức tin là đủ.

Học trò MTTĐ chỉ cần có lá thiên thơ, trì Ngũ bộ chú, giữ Ngũ giới cấm và thực hành tam công là đủ.
- Ngũ giới cấm:
+ Không sát sanh
+ Không trộm cắp
+ Không tà dâm
+ Không uống rượu
+ Không nói dối
Giới cấm hiểu như nội quy của trường học, ai vi phạm nhiều thì sẽ bị trừ vào công đức. Tuy nhiên, giới luật định ra cũng như một ranh giới để mỗi hành giả không đi quá đà, thái quá chứ không phải cứng nhắc tuân theo. Chẳng hạn, không tà dâm không phải là cấm chuyện vợ chồng mà là những việc ngoại tình, phá hoại gia can người khác; không nói dối cũng tùy thời điểm và tác hại của lời nói v.v.

- Tam công:
+ Công phu là cầu nguyện, niệm Phật hay thiền định theo một phương pháp nào đó (miễn là không phải dụng công luyện khí quá sức). --> hành trì NBC
+ Công quả là làm việc thiện, lợi mình, lợi người. --> thực hành điểm đạo
+ Công trình là tu tâm dưỡng tánh. --> giữ gìn ngũ giới

Bản thân mỗi hành giả cần nỗ lực học hỏi để có tự giác, sau đó thì giác tha, khi giác hạnh viên mãn, đầy đủ công đức thì sẽ thành đạo (đắc đạo) và đắc được những quả vị Thần, Thánh, Tiên, hay Phật tùy theo việc truyền bá đạo pháp của người tu lớn hay nhỏ.
1. Tự giác – đi học và hiểu các giáo lý đạo cho thông suốt.
2. Giác tha – đi dạy đạo.
3. Giác hạnh viên mãn – dạy đạo lâu năm, kinh nghiệm nhiều.
Giai đoạn thứ ba xong rồi thì sẽ đắc đạo thành Phật - Trở thành một bậc thầy dạy đạo, hưởng phước lộc của Trời.

* Đối với các bạn đạo theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác (ngoài Phật đạo) được điểm đạo tu học Mật Tông Thiên Đình thì vẫn nhận được sự độ trì của thánh thần và ân phước trong quá trình tu học. Về cách thức tu hành cũng như giới luật, bạn đạo có thể tiếp tục giữ như tôn giáo đã theo trước đó. Tuy nhiên, nếu muốn tu học lên cao trong hệ thống MTTĐ thì hành giả cần thực hành theo các phương pháp riêng của MTTĐ.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum