View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Con đợt này suy nghĩ về bài học khi học trò xin điểm Đạo cho vong là như thế nào? 
Như đối với trường hợp của con khi Tổ, Thầy cho phép điểm Đạo cho gia tiên và mẹ con thì có những diễn biến thế này: Chỉ sau đó 1 tuần con có thần lực và thấy linh ảnh điểm đạo cho các cụ về xin nhận tâm ấn Mật tông. Nhưng với mẹ con thì khó khăn hơn con phải điểm đạo đủ cho 50 người thì mới đủ công đức và xuất hiện thần lực để điểm Đạo cho mẹ được theo chư Vị tu học.
Con chưa hiểu rõ bài học này và con lại muốn xin điểm đạo cho bà nội đã mất nên con hỏi sư huynh hướng dẫn thì được giải thích đó là hồng ân của Tổ, Thầy ban cho học trò khi xin điểm đạo cho vong linh người thân của mình. Lúc nào đủ công đức thì sẽ được Thánh Thần chứng cho và có những thị hiện để mình hiểu là người thân đã được nhận điểm đạo tu học. 
Trong lúc nghĩ về những điều sư huynh hướng dẫn thì con được chư Vị ấn tâm để con hiểu rõ hơn: khi học trò nhận Lá Thiên Thơ do Tổ, Thầy ban cho thì được phép đi điểm đạo cho người sống trên trần thế để lập công đức, còn với vong linh thì cần phải xin Tổ, Thầy duyệt mới được vì người chết rồi thuộc quyền quản lý của Thần linh.
Học trò khi thỉnh được Lá Thiên Thơ không phải người nào cũng chịu nhận tâm ấn, dù là người thân. Có người chỉ cần nói chưa đến 5 phút đã thọ nhận điểm đạo thành công, có người thân, học trò mất không biết bao công sức nói chuyện giải thích mà họ cũng không đồng ý còn nói mình mê tín là đằng khác. Đối với ngay như bản thân con cũng phải tu học và hành đạo 1 thời gian, có ít công đức thì chư Vị mới giúp đỡ cho con thuyết phục thành công người thân, họ là người vô thần và khi bị nghiệp đổ mới chịu nhận tâm ấn. Cho nên điểm đạo cho vong linh càng khó khăn biết bao nhiêu vì âm dương cách trở - không phải cứ muốn vọng động làm chuyện to tát âm siêu dương thới rồi nghĩ mình tài phép giỏi giang lắm mà tu học sai đường. 
Đó là bài học để con hiểu thêm về siêu hình và thấy rõ sự mầu nhiệm của pháp quý mà Tổ, Thầy truyền dạy. Học trò chỉ cần bình an tu học và hành đạo khi nào đủ công đức thì khắc mọi điều mong cầu hợp lý sẽ được chư vị giúp thành hiện thực, không cần nóng vội cưỡng cầu.
Con được sư huynh báo tin Tổ, Thầy ban thưởng cho lá phép Tùy cầu Tức đắc. Ngay trong ngày con làm lễ thỉnh ngay vì lúc mới nhận thư, con luôn cảm nhận có gì đó thúc giục phải thỉnh, không được chậm trễ. Khi thỉnh con thấy có lực hút từ phía bàn thờ hút con tiến lên cầm lá phép và lạy tạ.
Con xin được báo cáo bài học ạ!
hoasenxanh lạy tạ công ơn Tổ, Thầy!
hoasenxanh-VTHB

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum