View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator

1. Lá thiên thơĐây là lá linh phù tượng trưng cho 5 phương Phật: Trung Ương Phật Tổ (Đức ĐẠI NHẬT NHƯ LAI hay THƯỢNG ĐẾ) – Đông Phương Phật Tổ (BẤT ĐỘNG NHƯ LAI) – Nam Phương Phật Tổ (BẢO SANH NHƯ LAI) – Tây Phương Phật Tổ (VÔ LƯỢNG THỌ NHƯLAI) – Bắc Phương Phật Tổ (BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI) và 5 đạo binh trời gồm chư Tiên, chư Thánh, chư Thần hầu cận. Nó tượng trưng cho ngũ chi của các tôn giáo trong vũ trụ: PHẬT ĐẠO – TIÊN ĐẠO – THÁNH ĐẠO – THẦN ĐẠO và NHÂN ĐẠO.

Để thỉnh lá phép, học trò nhập môn cần trì đủ 10.000 biến Ngũ bộ chú và báo cáo về người hướng dẫn. Sau khi được Tổ, Thầy cho phép, học trò sẽ thỉnh lá thiên thơ bằng thần lực.

Học trò khi đã thỉnh được lá thiên thơ sẽ được ra tập sự điểm đạo cho người khác, trước là tạo lập công đức, sau là thực nghiệm lý đạo đã học và học hỏi thêm kinh nghiệm siêu hình.

2. Tùy Cầu Tức ĐắcĐây là những lá phép trong bản kinh có tên Tùy Cầu Tức Đắc, lá phép được ban như một phần thưởng vô hình khi học trò có học đạo, tiến bộ tâm linh. Tùy theo hạnh đạo, học trò sẽ được thỉnh lần lượt 89 lá phép Tùy Cầu Tức Đắc.

Về điều kiện thỉnh lá phép:
- Học trò sau khi ra tập sự điểm đạo, mỗi đợt điểm đạo cho 25 người thì báo cáo lại cho người hướng dẫn để được thỉnh lá phép TCTĐ.
---
Ngoài ra còn những phép khác của Nam Tông và Ấn khế bí mật, Cổ ngọc cho những người tu học và làm đạo ở cấp cao hơn.

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum