View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator

Phẩm Phổ Môn của kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nêu ra Bồ Tát Quán Thế Âm biểu hiện ba mươi hai ứng thân thích hợp với căn cơ của chúng sanh để thuyết pháp, ngay cả thị hiện các loài súc sanh bò bay máy cựa (loài bò dưới đất, bay trên trời, và những loài máy mó cựa động).

Quan Thế Âm và các Đại bồ tát không những chỉ có 32 hoá thân mà là có vô số hoá thân, có thể thị hiện Phật, Thanh văn, Duyên Giác, Phạm Thiên, Đế Thích, Thiên Đại tướng quân, Tỳ Sa môn, thân Cư sĩ, trưởng giả, đồng nam đồng nữ, thân trời, rồng, long nữ, Dạ Xoa, Càn Thất bà, A Tu La v.v. .

Nói Bồ tát thị hiện những loài bò bay máy cựa không phải là các ngài hóa ra thân súc sanh mà là dùng năng lực của Phật điều khiển muôn thú, thí dụ như là dùng thần lực chuyển một con bướm bay tới chỗ này hay chỗ khác theo như lời khấn vái của gia đình làm cho gia đình tưởng là linh hồn của người thân nhập vào con bướm đó; hay TT dùng thần lực chuyển cho cá voi đở mấy chiếc ghe và đưa ghe vào nơi an toàn chứ cá voi thật ra đâu có biết cứu người. Từ đó cũng hiểu được là Thánh thần chỉ cần dùng thần lực mà điều khiển muôn thú (rắn, hổ, rùa, chim, voi, ...) làm những việc lạ thường mà người thế không biết thì cho là thần rắn, thần hổ này kia, thậm chí có cả Thần Cây, thần Đá, thần Núi v.v. trong khi mấy thứ đó chỉ là những vật chất vô tri.

Những vị có quyền lực cao của cảnh giới siêu hình, theo Phật giáo gọi là Chư Phật, chư đại Bồ tát, theo Thiên Chúa giáo là Chúa Thánh thần, Thánh linh, Thiên Thần, theo Hồi Giáo, Ai Cập, Hy Lạp là các thần linh, đại thần linh, Mật tông gọi chung là Thánh Thần.
Bởi vì có nhiều tên như vậy nên các tôn giáo từ ngàn xưa cho đến nay đều hiểu lầm là niềm tin của họ khác nhau mà chia năm xẻ bảy chứ không biết là tất cả đều là một khối phát xuất từ Thượng Đế.

Trong sách Phong thần và Huyền bí học, cư sĩ Triệu Phước có dạy: …năng lực đó là một cái gì có thể thị hiện vô số thần biến bất khả tư nghì, tùy theo sở chấp và trình độ hiểu biết của từng người mà diễn ra từng cảnh giới tương ứng: sẽ là vô số các thần linh nếu chúng ta theo đa thần giáo; sẽ là mười phương chư Phật cho các Phật tử Đại Thừa; sẽ là Quan Thế Âm người nam cho những người Tây Tạng, nhưng lại là người nữ cho người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, …; sẽ là Thái Cực Đồ cho những người theo Đạo Lão; sẽ là Ngoan Không cho các sư sãi nguyên thỉ Phật Giáo; sẽ là Sơn Thần cho các dân tộc miền núi; sẽ là Thần cây đa cho những nông dân mộc mạc Việt Nam; sẽ là tổ tiên của họ cho những người thờ phượng ông bà v.v…)

Hiểu như thế rồi thì sẽ thấy là ngay cả những người tu huyền bí như thần quyền cho đến nay vẫn còn u tối khi tin là có Lý Thiết Quài trong bát tiên là Độc cước thần, có Tề thiên đại thánh là Đấu Chiến Phật, có Natra, Dương Tiễn, thần Hổ … nhập về dạy võ cho họ trong khi tất cả đều là những nhân vật giả tưởng chỉ có trong truyện Tây du và Phong Thần mà thôi, hoàn toàn không có trong lịch sử dưới đất hay trên Trời. Nhưng ai tin có Tề Thiên, có Thần Hổ… thì Thánh thần sẽ xưng tên đúng theo cái họ tin, và thị hiện đúng theo sở chấp của họ để độ cho họ, như đã nói ở trên - Quan Thế Âm và các đại Bồ tát có vô số hóa thân, tùy theo căn cơ của chúng sanh mà thị hiện để hóa độ cho chúng sanh.
Datly-VTHB

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum