Go to page : 1, 2  Next

View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 2]

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
Để xem phần Đáp của mỗi câu hỏi, quý vị vui lòng bấm vào câu hỏi để xem


1. Hỏi: Danh Hiệu. Tại sao trước lễ điểm đạo, hai tay buộc phải chắp lại và đưa cao trước mặt trong 10 phút và niệm danh hiệu Quán Thế Âm liên tục mà không phải là danh hiệu khác?

2. Hỏi: Nguồn gốc Mật Tông Thiên Đình?
 
3. Hỏi: Phát âm Ngũ Bộ Chú

4. Hỏi:  Kính đàn, tư thế, trì chú, ấn quyết

5. Hỏi:  Giới cấm Pháp môn? Trước, Trong, Sau khi hành trì? Và nhưng lưu ý cho Hành giả?
 
6. Hỏi: Tôi được biết trì Chú phải khác với tụng Chú. Khi Trì Chú, hành giả phải bắt ấn, quán tưởng Bổn Tôn, quán tưởng chủng tự của Bổn Tôn vv (Như Mật Giáo tinh Hoa yếu lược của cư sĩ Triệu Phước, Hiển Mật Viên Thông của Thích Viên Đức đều nói). Nhằm thanh tịnh Tâm, thống nhất Thân- Khẩu- Ý vv để phát huy sức mạnh của Chú.
Còn Tụng Chú thì cứ đọc thuộc lòng, tụng ào ào theo số lượng.
Tuy nhiên, có một Huynh đệ cho tôi biết là không nên quán tưởng hình ảnh chư Phật khi trì tụng Chú. Nếu vậy thì hành giả chỉ còn tụng Chú như một cái máy mà thôi. Điều này có đúng không? Nếu đúng thì vì sao?


7. Hỏi: Trong quá trình trì Chú Ngũ Bộ, tôi thường kèm theo Đại Bi Chú (3- 5 lần), vì tôi nhận thấy mình rất có duyên với Chú này của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi lần trì Đại Bi, tôi rất xúc động và mở rộng tình thương đến với mọi người. Một phần do tôi đã tụng Chú Đại Bi từ hồi nhỏ. Vậy trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không? Hoặc khi trì Ngũ Bộ Chú thì tôi quán tưởng Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu có được không? Quán các chủng tự như chữ Lam, chữ Úm thì có đúng phép hay không?

8. Hỏi: Từ nhỏ, tôi đã Quy Y Phật- Pháp- Tăng. Các Chư Thầy cũng nói, hành giả tu hành thì không quy y với Quỷ, Thần Bộ.
Từ khi tu theo Mật giáo của Thầy Già, tôi thường được biết đến Chư Vị. Một người bạn của tôi cho biết, nếu Chư Vị ở đây chỉ là Chư Thiên, chư Thần thì tôi đã không còn hành đúng Chánh Đạo hướng về Phật Đạo mà mượn Tha lực của các cảnh giới khác ngòai Phật làm cứu cánh cho mình.
Tôi thì tin tưởng vào Chư Vị bề Trên, nhưng bản thân tôi vẫn luôn duy trì tinh thần sáng suốt của Bát Chánh Đạo, cái gì ngược lời Phật nói là không làm theo. Tuy nhiên lời của bạn tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?


9. Hỏi: Trên đường tu tập, vì sao phải chờ Chư Vị chỉ bảo từng bước đường Tu? Nếu cá nhân tôi chưa có sự cảm ứng linh thông với Chư Vị thì chỉ biết dựa vào sách vở, lý thuyết chánh Pháp để mình tìm hiểu thêm. Chờ Chư Vị hiển ứng mà không được thì sao? Chẳng lẻ cứ tụng Chú hết ngày này qua ngày khác trong khi đời người thì có hạn, chắc gì cái thân làm người ở kiếp này đâu dễ mà có được ở kiếp sau. Như vậy thì làm sao mình đạt Lý Sự Viên Thông nếu không đọc kinh sách?

10. Hỏi: Trong một vài lần trao đổi với nhau, một Huynh Đệ cho rằng khi theo Mật Tông Thầy Già thì không cần ăn chay và đi chùa. Tôi đồng ý điều này nếu đứng trên góc độ là Tâm buông xã, không chấp nhứt vào hình tướng tu tập.
Nhưng ở đời Mạt Pháp, việc đi chùa hay ăn chay cũng là điều kiện để hành giả tu tâm dưỡng tánh thêm, có ích chứ không có hại. Quan điểm của tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?

 
11. Hỏi: Tôi rất xem trọng việc thỉnh Linh Phù nhưng chưa thỉnh được. Việc được cấp Linh Phù là một bước tiến trên đường tu đạo, nhưng người có Linh Phù thì có thêm quyền năng gì để giúp cho người khác không (không vụ lợi) ? Nếu thành tâm nhiều lần mà không có Linh Phù thì hành giả phải làm gì tiếp theo để tu tập?
Vài lời băn khoăn trao đổi, có gì mạo phạm mong Huynh đệ từ bi hỷ xã bỏ qua. Mong Mậtgiáo.Com chỉ bảo thêm trên đường tu đạo.


12. Hỏi: Tự điểm đạo?

13. Hỏi: Có thể niệm những câu chú khác không?

14. Hỏi: Có nên tự học một mình không?

15. Hỏi: Phải làm những gì khi điểm đạo cho người khác?

16. Hỏi: Giúp người nghi bị vong nhập?

17. Hỏi: Có thể điểm đạo cho người đạo Mẫu không?

18. Hỏi: Hiện tượng siêu hình xảy ra khi trì chú?

19. Hỏi: Khi điểm đạo cho người khác mà người đó không tu trì rốt ráo thì có uổng hay không và có nên điểm đạo cho những người đó hay không?

20. Hỏi: Điển là gì?

21. Hỏi: Kính đàn?

22. Hỏi: Phép tắc cúng kiến chư vị độ như thế nào cho đúng? Cúng hoa quả, nhang đèn, trà rượu, v.v.?

23. Hỏi: Từ khi điểm đạo đến nay không có ấn chứng, có phải chư vị bỏ rơi không? Ấn chứng quan trọng thế nào?

24. Hỏi: Có nên học hỏi công năng huyền bí từ người khác?

25. Hỏi: Về những ấn chứng, linh ảnh, giấc mơ, hiện tượng lạ được chư vị thị hiện trong quá trình trì chú tu học?

26. Hỏi: Tại sao lại phân biệt Tịnh độ với Mật tông, pháp nào cũng như nhau, chẳng lẽ tu Mật thì được chứng mà tu Tịnh (hay các pháp môn khác) không được Trời Phật chứng hay sao. Vậy sao lại còn nề hà nhanh hay chậm, bảo tu Mật tới nhanh còn tu Tịnh tới chậm hơn! Pháp nào cũng của Phật, chẳng lẽ Phật lại phân biệt người tu Mật với Tịnh? Thuốc nào trị bịnh đó, người có duyên pháp nào theo pháp đó, sao lại bảo Mật nhanh hơn Tịnh được!

27. Hỏi: NBC có phải của Tây Tạng hay không?

28. Hỏi: Thắc mắc cháu nhỏ có tu Mật tông được không? 

29. Hỏi: Vì sao không trì chú Chuẩn Đề?Last edited by Hue Bat on 1/12/2014, 17:56; edited 4 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI

1. Hỏi: Danh Hiệu. Tại sao trước lễ điểm đạo, hai tay buộc phải chắp lại và đưa cao trước mặt trong 10 phút và niệm danh hiệu Quán Thế Âm liên tục mà không phải là danh hiệu khác?

Đáp: Chắp hai tay lên để tỏ sự kính ngưỡng, và lòng thành kính khi xin quy y với Trời Phật. Nếu không muốn niệm danh hiệu Quan Thế Âm thì có thể yêu cầu xin niệm một vị Phật nào khác.
DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:09; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
2. Hỏi: Nguồn gốc
Như cây đại thụ có nhiều nhánh lan tỏa nhưng đều chung một gốc từ đất mẹ, tông phái nhà Phật có nhiều nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Đấng Từ Phụ Phật Thích Ca, Ví như ThiềnTông bắt nguồn từ công án “niêm hoa vi tếu” ở hội Linh Sơn và Ca-Diếp được Phật ấn chứng cho la vị tổ thứ nhất của Thiền Tông sau đó truyền cho Anan… Và đến Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28 của Thiền Tông Ấn độ và cũng được xem là vị tổ Đầu tiên của Thiền Tông Trung Hoa…
Cũng lý do như thế Mật Tông tại Việtnam cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ và Tây tạng, với các dòng chính: Nyingma, Kagyu, Gelug, Sakya với các mức độ Kriya tantra, Carya tantra, Yoya tantra hay Anuttarayoga tantra. Như thế nếu xét trên phương diện này thì Thầy-Già kính yêu sẽ được xem như thế nào trong mạch truyền thừa tại Việt Nam?

Đáp: Sự truyền thừa của Mật Tông chính thống nhất phát xuất từ đức Thượng Đế Đại Nhật Như Lai. Khi được điểm đạo có ấn chứng có nghĩa là được nhận vào hệ thống của Thiên Đình (Trung Ương), không thuộc về hệ thống tại trái đất.

Những người tu dưới đất chia ra nhiều chi phái, bộ phái (Nhật bản, Thái Lan, Lào, Cao Miên, Việtnam v.v...) vì họ không nằm trong hệ thống Thánh thần của Thiên Đình mà chỉ là từng bộ phận nhỏ của địa phương, và chính vì không liên lạc được với Thiên Đình nên mới phân chia hệ phái, địa phận, và chấp vào địa phương, chấp vào tông phái. Địa phương là nhỏ, Trung Ương mới là lớn. Tất cả những người tu đạo được điểm đạo, có tâm ấn huyền bí đều được liên lạc thẳng với Chư Phật chứ không qua hệ thống truyền thừa (không có thần lực hay ấn chứng mầu nhiệm) ở dưới đất; cho nên nói hệ thống truyền thừa ở dưới đất không quan trọng. Bởi vì nói đến chuyện của Trời Phật thì bắt buộc phải liên lạc và giao tiếp được với các Bồ Tát, các Thánh Thần của Thiên Đình, không phải nói suông qua sách vở, kinh sách của ngàn xưa. Đọc kinh sách thì chỉ có thể bàn luận kinh sách với nhau, không thể bàn đến chuyện Siêu hình khi không có liên lạc được với Siêu hình, hay mù tịt về thực tế của Siêu hình.
DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
3. Hỏi: Phát âm Ngũ Bộ Chú
Ngũ bộ chú theo nguyên bản là chữ Phạn và du nhập đến các nơi như Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam, Mỹ Quốc… mà biến đổi âm theo cơ địa của người bản xứ cho phù hợp (do một số âm tiết(phonetic  & phonology) của người bản địa không tương ứng tuyệt đối như trong chữ Phạn)
 
Đáp: Phát âm, kính đàn: Tất cả những cái này đều thuộc về hình danh sắc tướng, hình thức bên ngoài, chứ không phải là đạo, cho nên đừng lầm tưởng hình thức là nội dung. Cái quan trọng trong tu hành để đạt đến phước báu và quả vị chính là cái TÂM, tức là tấm lòng thành kính và thành khẩn đối với Trời Phật, và chư Phật 10 phương (Thánh Thần) và công đức làm đạo.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
4. Hỏi:  Kính đàn, tư thế, trì chú, ấn quyết
Kính đàn là loại như thế nào cho chuẩn: tròn, vuông, cạnh, kích cỡ, màu sắc, vật liệu, đường kính, cạnh (cm?), có nắp không nắp... (?), cách đặt như thế nào so với hành giả, (ngang, nghiêng, thẳng trên hay dưới tầm mắt, biên độ khoảng cách đặt)… có phải gia trì chú trước khi sử dụng(?). Khi trì chú mắt mở, nhắm. *Tâm* an trụ vào đâu cùng với hơi thở và tiếng trì chú?
Tư thế, y phục như thế nào là tốt nhất: bán, kiết... hay thoải mái tự nhiên trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi(?) Về tay phải, trái có phải kiết ấn hay không (?) hai tay phải để như thế nào(?) Các tác dụng chính thức và thời gian sử dụng?
 
Đáp: Hình thức đơn giản thì tốt. Vì vậy nên dùng kiếng đàn thay thế cho đàn tràng, có thể để trên bàn hay bàn thờ, ngồi nhìn lên vào kính, có thể thấy được những gì hiện lên trong kính, nhưng không soi thấy mặt. Kiến hình tròn, vuông không sao, có nắp để đóng lại mang theo bên mình khi đi ra ngoài để thay thế cho bàn thờ. Quần áo đơn giản, tùy chọn. Tư thế đứng, quỳ, ngồi hay nếu mệt thì nằm mà trì đều được.
Ấn quyết: Mới nhập môn, cứ ngồi trì chú, không tự mình bắt ấn, từ từ Thánh Thần sẽ gia trì năng lực dạy cho các đạo ấn.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
5. Hỏi:  Giới cấm Pháp môn. Trước, Trong, Sau khi hành trì? Và nhưng lưu ý cho Hành giả?

Đáp: Giới cấm: Ngũ giới cấm.
(Nếu làm bậy nhiều thì bị trừ vào công đức. Chỉ có thế thôi.)

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
6. Hỏi: Tôi được biết trì Chú phải khác với tụng Chú. Khi Trì Chú, hành giả phải bắt ấn, quán tưởng Bổn Tôn, quán tưởng chủng tự của Bổn Tôn vv (Như Mật Giáo tinh Hoa yếu lược của cư sĩ Triệu Phước, Hiển Mật Viên Thông của Thích Viên Đức đều nói). Nhằm thanh tịnh Tâm, thống nhất Thân- Khẩu- Ý vv để phát huy sức mạnh của Chú.
Còn Tụng Chú thì cứ đọc thuộc lòng, tụng ào ào theo số lượng.
Tuy nhiên, có một Huynh đệ cho tôi biết là không nên quán tưởng hình ảnh chư Phật khi trì tụng Chú. Nếu vậy thì hành giả chỉ còn tụng Chú như một cái máy mà thôi. Điều này có đúng không? Nếu đúng thì vì sao?
 
Đáp: Các kinh điển cổ điển, Mật giáo Tây Tạng, Mật giáo Trung Hoa đều dạy nghi thức trì chú là tay bắt ấn, miệng niệm chú, tâm quán tưởng tượng Phật hay chủng tử tự để tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ai tu theo kinh sách đều làm như vậy, và đều nghĩ rằng làm đúng như vậy sẽ thấy Phật và những cảnh giới siêu phàm, và cho đó là do cái tâm của họ phát xuất, biến hiện ra mà trở thành bổn tượng, và là do công phu tu luyện của mình mà đạt được. Nghĩ như vậy là sai lầm.
Thực tế, có kinh nghiệm thần bí thì sẽ hiểu là không do bắt ấn, niệm chú quán tưởng mà đạt được năng lực siêu phàm, mà là do lòng thành kính, niệm thần chú của chư Phật thì được chư Phật ban cho các năng lực huyền bí và phước báo.
 
Tâm con người không sanh ra bổn tượng, hay xuất hiện ra những cảnh giới. Ngồi định tâm quán tưởng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Theo kinh nghiệm của nhiều người tu mật, Trời Phật và Thánh Thần muốn cho ai thấy cái gì là tự nhiên người đó thấy, không cần phải định tâm hay luyện cái gì hết. Khi cho thấy thì không phải chỉ là 1 hình ảnh mà có khi là diễn tiến của cả 1 câu chuyện, như được cho coi 1 đoạn phim trên màn ảnh truyền hình. Ngay lúc điểm đạo, đứa con nít 9, 10 tuổi, hay người lớn chưa từng biết trì tụng cũng thấy Phật, đó là chứng minh: cái thấy không phải do công phu tu luyện của con người.
Năng lực điểm đạo cho người khác cũng là phát xuất từ Thánh thần chứ không phải từ nơi người điểm đạo, cũng như năng lực thần thông của người tu cũng không do nơi người tu ngồi thiền, bắt ấn, quán tưởng, luyện bùa, luyện lửa tam muội, luyện luồng hỏa hầu v.v. mà có, mà là do thần lực gia trì của chư Phật ban xuống. Có thần lực gia trì thì có thần thông, làm được việc phép lạ. Nếu không hiểu nguyên tắc rồi vọng tưởng mong cầu, ngồi luyện theo những pháp môn bậy bạ, không những không đắc đạo mà còn sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!
 
Trong kinh Hoa Nghiêm nói về Thiện Tài đồng tử nhờ cái búng tay của Bồ Tát Di Lạc mà thấy được vô số cảnh giới phi thường. Nhiều người tu Mật tông theo Thầy Già cũng đã thấy giống như vậy: thấy thân mình hỗn nhập với thân Phật, với các Thánh Thần, thấy cái một là chung, cái chung là một… tất cả đều là do thần lực gia trì của chư Phật ban cho hành giả để khuyến khích trên bước đường tu tập.
 
Nếu như mình ưa thích quán tưởng thì cứ quán, thích bắt ấn thì cứ bắt ấn, thích luyện phù thì cứ luyện hay làm những cái hình thức gì khác, nhưng quan trọng là phải có tấm lòng thành kính, mộ đạo, lợi tha thì sẽ được Chư Phật chấm điểm, rồi ban thần thông, như là ban cái huy chương để khuyến khích cho mình.
 
Người tu theo Thiên Chúa Giáo hay tu đạo Phật không có thần chú nhưng họ đọc kinh, niệm Phật, thì cũng đồng nghĩa với trì chú. Và nếu được điểm đạo rồi thì đọc kinh Lạy Cha của Thiên Chúa giáo cũng được linh nghiệm. Nhưng tại sao thấy tụng chú linh hơn sự cầu nguyện của người bình thường?
Điểm đạo rồi thì tụng chú mới thấy được nhiều cái linh, vì đã được giao tiếp với các Bồ tát, Thánh Thần, và có bậc thầy về siêu hình hướng dẫn. Người thường không có điểm đạo, ngồi cầu nguyện tự nhiên rồi thấy cảnh giới siêu hình thì sẽ nghĩ là ma quỷ và bị hoang mang thì cũng không có lợi ích gì. Và cũng vì bản thân người cầu nguyện không có gì xứng đáng để mà cho thấy.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
7. Hỏi: Trong quá trình trì Chú Ngũ Bộ, tôi thường kèm theo Đại Bi Chú (3- 5 lần), vì tôi nhận thấy mình rất có duyên với Chú này của Quán Thế Âm Bồ Tát. Mỗi lần trì Đại Bi, tôi rất xúc động và mở rộng tình thương đến với mọi người. Một phần do tôi đã tụng Chú Đại Bi từ hồi nhỏ. Vậy trì Ngũ Bộ Chú kèm theo các Chú khác có được không? Hoặc khi trì Ngũ Bộ Chú thì tôi quán tưởng Đức Chuẩn Đề Phật Mẫu có được không? Quán các chủng tự như chữ Lam, chữ Úm thì có đúng phép hay không?
 
Đáp: Muốn tụng 5, 10 hay bao nhiêu câu chú khác nhau đều không thành vấn đề. Chỉ nhấn mạnh cho biết 1 quy tắc: Trì chú cũng giống như cầu nguyện thôi. Mặc dù kinh sách phân biệt thần chú này với thần chú khác nhưng không phải do thần chú tự nó có sức linh mà là vì được điểm đạo rồi, và có tâm thành-khẩn cầu nguyện với Trời Phật nên được Trời Phật chứng minh. Trời Phật xét thấy người nào có tấm lòng ham học để trước tự lợi, sau lợi tha thì sẽ cho câu chú linh ứng và sẽ ban cho thần thông và phước huệ, dù hành giả tụng kinh hay trì chú, tham thiền, sám hối, đọc kinh Ấn độ Giáo, Hồi Giáo, Thiên Chúa Giáo, đọc bằng tiếng Phạn, tiếng Việt, hay tiếng Hán v.v. Tất cả đều đồng nghĩa như nhau. Miễn là đã được điểm đạo, có tâm thành và lòng vị tha. Ba yếu tố này không thể chỉ nói bằng miệng, mà Thánh thần nhìn thấu tâm của hành giả. Nếu đúng thật thì Thánh thần sẽ ban cho phép lạ nầy tới phép lạ khác, giúp phương tiện cho mình hóa độ người khác.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
8. Hỏi: Từ nhỏ, tôi đã Quy Y Phật- Pháp- Tăng. Các Chư Thầy cũng nói, hành giả tu hành thì không quy y với Quỷ, Thần Bộ.
Từ khi tu theo Mật giáo của Thầy Già, tôi thường được biết đến Chư Vị. Một người bạn của tôi cho biết, nếu Chư Vị ở đây chỉ là Chư Thiên, chư Thần thì tôi đã không còn hành đúng Chánh Đạo hướng về Phật Đạo mà mượn Tha lực của các cảnh giới khác ngòai Phật làm cứu cánh cho mình.
Tôi thì tin tưởng vào Chư Vị bề Trên, nhưng bản thân tôi vẫn luôn duy trì tinh thần sáng suốt của Bát Chánh Đạo, cái gì ngược lời Phật nói là không làm theo. Tuy nhiên lời của bạn tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?
 
Đáp: Tất cả các kinh Phật Đại thừa và Tiểu thừa đều nói kinh điển được chư Phật và Thiên long bát bộ hộ trì, người tu nhà Phật cũng được Thiên long bát bộ, là bộ quỷ thần theo hộ trì, nói nôm na là Long thần, Càn thát bà, Khẩn na la, Ma hầu la già v.v...
Người tu được bát bộ Quỷ thần theo hộ trì là may mắn lắm.
 
Bát bộ Quỷ thần trong siêu hình:
Trong siêu hình cũng như hữu hình đều có hệ cấp, có tôn ti trật từ trên xuống dưới.
Chính phủ dưới thế gian và mọi ngành nghề đều được tổ chức từ trung ương xuống địa phương. Đứng đầu có Tổng thống, phó tổng thống, các bộ trưởng, các giám đốc nha, sở, có các tỉnh trưởng, quận trưởng, xã trưởng, và phường trưởng. Các bộ thì gồm có những bộ như bộ giáo dục, bộ giao thông vận tải, bộ y tế, và quân đội… Bên quân đội dưới Tổng thống có Thống soái, Đại tướng, quân đoàn trưởng, sư đoàn trường, tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và cuối cùng là binh lính.
Người ở trong quân đội, dù ở cấp bậc nào, cũng không thể chỉ biết có Tổng thống mà không biết tới những cấp khác, hay người mới gia nhập quân đội thì không thể đòi học ngay với Tổng tham mưu trưởng.
 
Người dân thường, thì phải ở dưới quyền của phường trưởng, xã trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng, và khu trưởng, chứ không phải người dân tung hô Tổng thống rồi không coi các quan quyền ra gì. Còn ra làm quan, cũng không thể chỉ biết tới Tổng thống mà coi thường các Quận trưởng, tỉnh trưởng...
Tổ chức của các bộ như Bộ Giáo dục hay Bộ Y tế v.v. thì trên là Tổng thống, dưới có Thứ trưởng và Bộ trưởng. Là bác sĩ cũng ở dưới quyền các bác sĩ thâm niên khác, và các bác sĩ thâm niên cũng không thể không cần giao tiếp với các bác sĩ của tỉnh, khu, nha, sở mà chỉ giao tiếp với Bác sĩ thứ trưởng hay Bộ trưởng y tế.
 
Trong Tổ chức siêu hình, trên là Trời, dưới là Phật, Thánh thần và Quỷ thần. Con người ở dưới đất dù là Đại Đức, Hòa Thượng hay Tăng thống cũng không có là gì. Nếu tu chưa thành thần thì phải ở dưới quyền của thần, chưa thành tiên, thành thánh thì phải dưới quyền của tiên, thánh. Bằng chứng là Chim đa đa thờ Phật Thích Ca, nhưng lúc nguy khốn còn phải cầu tới thần Nguyễn Trung Trực. Niệm danh Phật Thích Ca, thì mới chỉ là người đi theo Phật, chứ bản thân không phải là Phật nên không thể nói là không cần tới các bộ Quỷ thần, hay cho là mình cao hơn chư Thần và Chư thiên, và còn cho rằng đi theo họ là theo tà, là theo cái thấp, hay là sai chánh đạo. Bản thân mình còn đầy tội lỗi, nếu tu chưa đắc đạo, chết cũng là ma quỷ mà thôi.
 
Cũng như người dân địa phương thì ở dưới quyền của huyện trưởng, quận trưởng, tỉnh trưởng, và xã trưởng, người mới tu thì phải ở dưới quyền của các thần, thánh, tiên. Cái gì cũng phải đi từ thấp lên cao, từ nhỏ tới lớn rồi mới có thành tựu. Ai mới vào trường thì phải học tiểu học, trung học rồi mới lên đại học. Dù là học ra trường vẫn chưa thể gặp được Bộ Trưởng Giáo Dục huống chi còn là một học sinh mà chê các thầy cô thấp hơn mình.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:10; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
9. Hỏi: Trên đường tu tập, vì sao phải chờ Chư Vị chỉ bảo từng bước đường Tu? Nếu cá nhân tôi chưa có sự cảm ứng linh thông với Chư Vị thì chỉ biết dựa vào sách vở, lý thuyết chánh Pháp để mình tìm hiểu thêm. Chờ Chư Vị hiển ứng mà không được thì sao? Chẳng lẻ cứ tụng Chú hết ngày này qua ngày khác trong khi đời người thì có hạn, chắc gì cái thân làm người ở kiếp này đâu dễ mà có được ở kiếp sau. Như vậy thì làm sao mình đạt Lý Sự Viên Thông nếu không đọc kinh sách?
 
Đáp: Mật giáo khuyến khích đọc thật nhiều kinh sách, không những kinh sách của đạo Phật không thôi, mà là kinh sách của tất cả các tôn giáo khác nếu có khả năng. Nhưng muốn đọc sách cho có ích lợi thì bắt buộc phải có trí tuệ.
 
Đức Thích Ca có nói: Ta thuyết 49 năm mà không để lại lời nào. Đó là vì sợ người ta sau này sẽ nhái theo ông, mượn lời của ông để nói bậy nói bạ. Kinh sách là tam sao thất bổn, huống chi lại là 500 năm sau mới có ghi xuống lời Phật nói!
 
Người tu thì phàm phu tăng nhiều mà thánh tăng thì hiếm. Phàm phu tăng nói 10 chuyện trật hết 9. Kinh sách viết tạp nhạp, người coi kinh làm sao biết đâu là lời của phàm phu tăng, và đâu là lời của thánh tăng? Do đó mà tinh thần khoa học dạy là dù là lời Phật thì cũng không được tin, mà phải suy xét, phối kiếm với thực tế để xem có đúng chánh lý hay không rồi mới tin, huống hồ chi là lời của phàm phu tăng nói: Một thời, tôi nghe như vầy… thì lấy gì làm chắc đó là lời của Phật?
 
Sách đúng thì ít, mà sách trật thì nhiều do đó mới có tới 3 tạng kinh điển (chứ kinh ở đâu ra mà nhiều tới vậy?). Đó là vì sau này người ta viết thêm vào rồi gán cho đó là lời Phật nói, nếu mình tin là mình đã bị gạt. Nếu muốn coi kinh sách thì phải có có đủ sáng suốt và trí tuệ, có đầu óc khách quan để phê bình, nhận định đúng sai, cái nào là chánh thuyết, cái nào là tà thuyết, cái đúng thì đúng tới đâu và cái sai thì sai tới mức nào, bởi vì kinh sách không phải là chân lý, không nói trúng hết mà mâu thuẫn thì rất nhiều. Nếu không có trình độ như vậy thì cần phải có bạn giỏi hơn mình, hay thầy giỏi hơn mình để chỉ giúp cho mình cái mình không hiểu. Tự coi kinh sách mà thiếu trí, gặp cuốn sách bậy, gặp người thầy dzởm thì còn bị ngu thêm. Xem kinh sách mà không có óc nhận xét thì sẽ không chuyển được kinh mà trái lại sẽ bị kinh chuyển cho tới tẩu hỏa, nói chuyện khùng điên mà tưởng là nói kinh điển, người đời thấy mình nói không đúng lý lẽ, lẽ đời còn nói không trúng, nói gì tới lẽ đạo?
Thà là không tu, không coi kinh còn hơn là học bậy, tu bậy rồi làm nhiều chuyện xằng bậy, còn quái gở hơn người không tu.
 
Ngoài ra, tu Mật tông còn có vô số thánh thần độ cho, xoay chuyển, xui khiến cho gặp thầy để giải thắc mắc, hay cho gặp cuốn sách hay, hoặc là cho gặp những chuyện để mình vỡ lẽ ra. Nếu không biết về siêu hình, sẽ tưởng là do mình may mắn.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:11; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
10. Hỏi: Trong một vài lần trao đổi với nhau, một Huynh Đệ cho rằng khi theo Mật Tông Thầy Già thì không cần ăn chay và đi chùa. Tôi đồng ý điều này nếu đứng trên góc độ là Tâm buông xã, không chấp nhứt vào hình tướng tu tập.
Nhưng ở đời Mạt Pháp, việc đi chùa hay ăn chay cũng là điều kiện để hành giả tu tâm dưỡng tánh thêm, có ích chứ không có hại. Quan điểm của tôi có đúng không? Nếu sai thì sai ở điểm nào?
 
Đáp:
Ăn chay.
Ai muốn ăn chay thì cứ việc ăn, cho đến khi nào chịu không nổi nữa thì ngưng. Nhưng ăn chay mà chấp chay, tưởng là ăn chay mới đắc đạo thì là nói trái với sự thật, mà trái với sự thật thì gọi là tà thuyết.
Hãy nhìn trong thiên nhiên, loài súc vật ăn chay đều là mồi cho cọp beo là loài ăn thịt, nên không thể nói ăn chay thì tu mới đắc đạo còn ăn thịt là thấp hèn không thành đạo. Đừng tưởng người ăn chay thông minh hơn người ăn mặn, hay ăn chay mới thành Phật còn ăn mặn thành ma quỷ. Đó chỉ là cái suy nghĩ riêng của mình mà thôi, không phải là chân lý đâu. Thực tế trước mắt, thú vật ăn chay hay con người ăn chay cũng đều không được gọi là Phật hay Bồ tát. Ai ưa thích ăn gì thì cứ việc ăn, không có trúng hay sai gì trong chuyện ăn uống. Còn nếu tin ăn chay có sức khỏe thì cứ việc ăn chay.
Thành tựu trên con đường đạo không thể căn cứ vào việc ăn chay hay ăn mặn mà là do tự giác, giác tha, và giác hạnh viên mãn. Thành tựu nhanh do lập nhiều công đức, thành tựu lâu do không lập được công đức gì hay ít công đức, mà ăn chay thì là chuyện của cá nhân chứ không gọi là công đức.
Còn chuyện ăn chay tốt cho sức khỏe hay không thì vẫn là một tranh cãi không có kết luận giữa hai phái ăn chay và ăn mặn.
 
Đi chùa.
Cũng không có ai cấm chuyện đi chùa. Nếu như còn ưa thích và cần đến chùa thì cứ tự nhiên vào chùa, hay nhà thờ, đền thờ của tôn giáo nào cũng được. Đứa nhỏ cần bình sữa thì cứ uống sữa, cần đi chùa thì cứ đi. Chùa là nơi dành cho người tu ở lớp mẫu giáo, vào đó tụng ê a vài câu kinh, học biết niệm phật một vài tiếng. So với người biết đọc sách, dù dở thì 1 tháng cũng đọc hết cuốn kinh, còn hay thì 1 ngày đọc 1 cuốn, thì thấy trình độ khác nhau xa.
 
Người ta thích đến chùa vì nhiều lý do, buồn quá đi chùa cho đỡ buồn, đi để quen biết thêm, để khoe quần áo, nữ trang, để bắt mối làm ăn, để bái tượng cầu phước, hay để nghe tụng kinh (vì bản thân không đọc được kinh), tâm linh còn thấp thì thích lạy tượng cốt, ở ngoài đời lo mưu sinh nát óc, nên thích đến chùa để có cảm giác thong thả, nhập thất vài ngày để có cảm giác an tịnh. Thật ra được nghỉ ngơi thì đương nhiên là an tịnh chứ không phải trong chùa có cái pháp gì của Phật làm cho người ta an tịnh. Ra bãi biển, đi lên núi ngắm cảnh cũng có cảm giác an tịnh như vậy. Thích đi chùa thì đi nhưng đừng hiểu lầm việc đi chùa là cao. Các tổ Thiền tông, Mật tông không ai nói việc đi chùa là cao được. Nhưng dù sao đi chùa cũng tốt hơn là đi cờ bạc, uống rượu, hút xách, hay nhảy đầm. Tu là tự do, và tùy theo tâm linh và căn cơ của mỗi người. Chỉ khuyên là nếu đọc kinh sách được thì ở nhà đọc là đủ, ngồi nhà tu cũng đủ, chứ vào chùa thì nghe được bao nhiêu nghĩa kinh?
 
Vào đó gặp phàm phu tăng thì dễ, nhưng phàm phu tăng nói 5 cái trúng thì cũng có 5 cái trật, mà tin vào 5 cái tà thuyết là cũng đủ hại rồi. Còn nếu gặp được thánh tăng thì sẽ bị bắt quỳ ở ngoài cả tháng không dạy, để xem có thật lòng cầu học hay không rồi mới có thể điểm hóa cho 1 chút chứ cũng không thể dạy gì nhiều. Một ông Thạc sĩ thì nói gì được nhiều với học trò lớp 5?

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:11; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
11. Hỏi: Tôi rất xem trọng việc thỉnh Linh Phù nhưng chưa thỉnh được. Việc được cấp Linh Phù là một bước tiến trên đường tu đạo, nhưng người có Linh Phù thì có thêm quyền năng gì để giúp cho người khác không (không vụ lợi) ? Nếu thành tâm nhiều lần mà không có Linh Phù thì hành giả phải làm gì tiếp theo để tu tập?
 
Đáp: Thực chất thì linh phù như cái huy chương ở dưới đất. Cái lợi của huy chương là để khuyến khích mình trên đường tu. Khi Thánh thần nhìn thấy giá trị thật sự của mình, thấy tâm tánh tốt, tu có tiến bộ, có lòng nhiệt thành trên con đường đạo, có tâm nguyện làm lợi cho mình và cho người thì sẽ ban cho cái huy chương siêu hình là thần thông để khuyến khích, và để làm được việc phép lạ mà độ hóa cho người khác. Linh phù dù sao cũng là 1 vật hữu hình để tượng trưng, dù không có linh phù dưới đất, cũng có được quyền năng siêu hình.
 
Nhân có câu hỏi thì được nghe khai thị một phần. Cái chánh là phải có Bi, Trí, Dũng mới được ân sủng của Trời Phật.

DianichiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:12; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
12. Hỏi: Tự điểm đạo?
 
Đáp: Ai có duyên gặp được kinh sách Mật tông, muốn nương nhờ vào pháp Mật tông để tu học mà không gặp được thầy Mật tông thì có thể tự điểm đạo mà không gọi là trộm pháp vì đã được tông phái cho phép, trừ khi là có tâm muốn lợi dụng pháp đó vào việc bất chánh.
Tự điểm đạo vẫn có thể tự học và vẫn có được Thánh thần gia hộ cho một phần nào, nhưng không thể tiến xa vì lãnh vực siêu hình rất khó hiểu và khó học, mặc dù có được vài cảm nhận về sự linh thiêng nhưng khi không hiểu được ý nghĩa thì sanh ra hoang mang, hay sợ hãi. Tốt hơn hết là phải có Thầy để lý giải cho những bài học siêu hình và những thử thách của Thánh thần.
Tự tu tự học bằng cách trì niệm theo những pháp môn nào đó đều mang lại một chút linh ứng nhưng rồi cũng sẽ không đi tới đâu ví như học sinh không vào trường học thì không thể tốt nghiệp được.
 
Chính các chư vị Thánh thần đã xui khiến cho bạn đến với trường Vũ trụ Huyền Bí của Mật tông (không phải chuyện tình cờ), để được chính thức điểm đạo và học đạo để được tiến xa hơn cũng như bao tông phái huyền bí khác đã được Thánh thần xoay chuyển đến gặp Mật tông của Thầy Già để được học thêm kinh nghiệm siêu hình và được lên lớp.
 
Bạn cũng đã đến đúng chỗ. Vũ Trụ Huyền Bí đã chứng minh tất cả tôn giáo đều từ một gốc. Các hệ thống Bồ-tát Thánh thần đều làm việc cho Thiên đình, theo công giáo gọi là Đức Chúa Trời, Phật giáo gọi là Đức Đại Nhật Như Lai (danh xưng khác nhau để chỉ Thượng Đế), các Bồ-tát của bên Đạo Phật là Chúa thánh thần (Thánh linh) bên Thiên Chúa, cho nên muốn tin thờ vị nào cũng không phân biệt. Điều quan trọng nhất mà tất cả tôn giáo đều dạy là tránh ác làm lành, tu tâm dưỡng tánh, và làm việc lợi tha.
 
Một khi bạn đã có Thánh linh giúp cho bạn được học về siêu hình thì tùy theo khả năng học hỏi mà bạn sẽ trở thành nhà truyền giáo hay một người thầy dạy đạo.

Huyền ViLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:12; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
13. Hỏi: Có thể niệm những câu chú khác không?

Đáp: Ở trong tông phái thì trì niệm NBC là chánh. Ngoài ra còn rất nhiều câu chú trong kinh MTPGTHYL nữa, ai thích trì cái gì cũng đều trì được. Nhưng tại sao lại phải đi tìm kiếm những câu chú lạ lẫm ở đâu khác để hành trì? Khi trì NBC, hay chỉ cần niệm QTA cũng đều được chư vị thánh thần dạy cho 'thập bát ban võ nghệ' hay giúp cho những gì hành giả mong cầu nếu xét có lợi cho tâm linh người tu, không cần phải đi tìm lựa chú này hay chú khác. Đọc những chú khác rồi có những vấn đề gì lại đi hỏi về những câu chú khác đó nữa thì không ai lo cho được.
Là đệ tử của tông phái thì cứ theo lời chỉ dẫn của người đi truớc, học sẽ nhanh hơn.

Huyền ViLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:12; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
14. Hỏi: Có nên tự học một mình không?
 
Đáp: Nếu đã được điểm đạo thì khi trì đủ 10,000 biến, hãy báo lại cho người nào đã điểm đạo cho mình để được nhận phép điểm đạo, và trên đường tu nếu có thắc mắc gì thì hãy hỏi người đó. Học siêu hình không nên, và không thể tự học một mình được.
 
Tự học một mình và có một chút huyền bí xảy ra thì hay sanh tâm kiêu ngạo, hay sanh tâm vọng cầu những chuyện viễn vông lớn lao trong khi bản thân không có công đức vì vậy nên mới bị phần vô hình hành chuyển để biết tìm thầy, hay tìm thêm tài liệu học hỏi.

Hải TriềuLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:12; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
15. Hỏi: Phải làm những gì khi điểm đạo cho người khác?

Đáp: Sau khi được Tổ Thầy ban cho quyền năng đi điểm đạo cho người khác tu học để lập công đức sửa nghiệp tăng phước, chúng ta cần làm thế này khi điểm đạo: Khấn nguyện đến Đức Đại Nhật Như lai (Thượng đế), đến mười phương chư Phật, Tổ Thầy, xin chư vị trợ duyên cho con được điểm đạo cho... (họ tên, tuổi của người xin điểm đạo), rồi tùy theo tín ngưỡng của người xin điểm đạo mà đọc lớn 3 lần danh hiệu Phật, Bồ tát, hay Chúa... cho người xin điểm đạo đọc theo. Sau khi người xin điểm đạo đọc theo 3 lần như vậy thì yêu cầu người xin điểm đạo ngồi chắp tay trên trán, tay không tựa vào đầu, thả lỏng người, niệm thầm liên tục danh hiệu Phật, Bồ tát hay Chúa v.v... (mà mình mới vừa niệm) trong vòng 5 đến 15 phút.
Học trò đi điểm đạo, trong thời gian này chỉ cần ngồi niệm NBC và quan sát những biểu hiện của người cầu xin điểm đạo (nếu điểm đạo trực tiếp).

TrieuanLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
16. Hỏi: Giúp người nghi bị vong nhập?

Đáp: Trong quá trình đi điểm đạo nếu như gặp người bệnh tâm thần mà nghi có thể là bị vong nhập, có thể thử giúp bằng cách niệm NBC trong ly nước và cho người đó uống, sau đó khuyên người bệnh hàng ngày trì niệm Phật. Làm trong vòng 3 ngày, nếu không thấy khá hơn thì ngưng, hoặc là làm 3 ngày rồi thấy khá, nhưng sau đó bị trở lại thì hãy kêu người đó nên đi trị với người nào khác có duyên với họ, không nên miễn cưỡng cố gắng hơn 3 ngày. Tất cả đều phải tùy duyên, nếu người bệnh có duyên với mình thì làm vậy sẽ hết, nếu thấy không hết thì phải kêu người đó đi tìm người khác hay cách khác để trị. Bằng như cứ cưỡng cầu sẽ có lúc phải "bỏ của chạy lấy người" vì bị con bệnh rượt đánh 

TrieuanLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
17. Hỏi: Có thể điểm đạo cho người đạo Mẫu không?

Đáp: Trong Mật tông có ngũ chi là: Phật đạo, Thánh đạo, Tiên đạo, Thần đạo và Nhân đạo. Những người theo đạo Mẫu cũng là nằm trong ngũ chi của Mật tông, các vị thánh Mẫu cũng làm việc cho Trời, cho nên không có gì trái ngược với Mật tông. Căn cơ hợp với chi nào trong đạo thì cứ học trong chi đó - không cấm cản hay muốn người theo đạo Mẩu phải theo đạo Phật. Muốn điểm đạo cho người đó thì hỏi xem họ tôn kính hay thờ vị Mẫu nào thì niệm danh hiệu vị mẫu đó cho họ. Sau đó thì khuyên họ đọc thêm kinh sách để có thêm hiểu biết về đạo và từ từ họ cũng sẽ được lên lớp.

VTHBLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
18. Hỏi: Hiện tượng siêu hình xảy ra khi trì chú?

Đáp: Hiện tượng siêu hình xảy ra khi trì chú đều là do các chư vị Thánh thần gia trì cho hành giả. Thánh thần có thể thị hiện nhiều cách, cho cảm giác để hành giả chú ý để tìm hiểu học hỏi về hiện tượng siêu hình, để chứng minh cho biết là chư vị lúc nào cũng gần gũi gia trì cho hành giả.

HuyenviLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
19. Hỏi: Khi điểm đạo cho người khác mà người đó không tu trì rốt ráo thì có uổng hay không và có nên điểm đạo cho những người đó hay không?
 
Đáp: trong bài Mật tông thiên đình có viết:
Khi được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là được quy y với Trời Phật, có nghĩa là được ghi danh nhập đạo và được học đạo thẳng với Thiên Đình (cũng như Bộ Giáo Dục dưới đất) và hằng ha sa số chư Phật mười phương (các Giáo sư trong trường sở trực thuộc Bộ Giáo Dục) về tạng Kinh Vô Tự, là những thần khải về nguyên lý siêu hình (bài học, bài thi của các giáo sư). Cũng như hệ thống giáo dục ở dưới đất, đệ tử tu Mật có điểm đạo thì có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo, vị Phật đó sẽ gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đệ tử cho đến khi thành Phật quả. Cũng như học trò ở thế gian ngoài vị thầy chủ nhiệm còn có nhiều vị thầy khác dạy cho nhiều bộ môn khác nhau, và khi lên lớp cũng sẽ có nhiều vị thầy khác, cho đến ngày tốt nghiệp: hay đắc quả vị).
 
Được điểm đạo cũng như được gieo hạt bồ đề, nếu ai chưa tu hành rốt ráo được ngay sau khi điểm đạo thì hạt bồ đề đó cũng sẽ nảy mầm sau này trong kiếp này hoặc là những kiếp sau vì tên người đó đã có trong danh sách lớp học của Thiên Đình. Điểm đạo trước tiên là phương tiện nhiệm mầu giúp cho hành giả học hỏi được thêm kinh nghiệm về siêu hình khi điểm đạo cho một người khác, sau đó là giúp cho người ta thấy có linh ứng mà khởi đức tin muốn tu hành, giúp người theo thiên ý cũng là lập được công đức, người được điểm đạo rồi có tu hay không tu thì tùy duyên và căn cơ của họ nhưng sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ được giúp cho tu hành.

DieuChiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
20. Hỏi: Điển là gì?
 
Đáp: Điển là từ diễn tả nguồn năng lượng vô hình, điện lực vô hình hay còn gọi cách khác cao hơn là thần lực, năng lực vô hình. Hiện tượng tiếp điển chính là tiếp nhận năng lực hay nhận thần lực đều là một.
Nóng hai bên tai cũng như các hiện tượng nào khác trong lúc trì chú, hành giả cứ ghi nhận lại và theo dõi thêm, tự mình chiêm nghiệm để tìm ra lời giải. Tinh tấn học đạo, từ từ sẽ được chư vị trợ duyên giải cho hiểu, không cần nôn nóng.

DieuChiLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:13; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
21. Hỏi: Kính đàn?
 
Đáp: Kính đàn - là để thay thế cho đàn tràng (bàn thờ), để trì chú ở mọi nơi và bất cứ khi nào; có thể để trên bàn hay bàn thờ, ngồi nhìn lên vào kính, có thể thấy được những gì hiện lên trong kính, nhưng không soi thấy mặt. Kính hình tròn, vuông, nhỏ, lớn không sao, có nắp để đóng lại mang theo bên mình khi đi ra ngoài, khi thuận tiện mang ra để trì chú, cũng xem như là ngồi trước đạo tràng vậy. Ai không có bàn thờ thì lập kính đàn, nên lập vào lúc nào cũng được, không quan trọng ngày giờ, hay hình thức cúng kiến gì. Chỉ cần có chánh tâm (tâm biết thờ trời Phật và thánh thần) thì trì chú được linh ứng, dù có kính đàn hay không có kính đàn.

TrieuanLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:14; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
22. Hỏi: Phép tắc cúng kiến chư vị độ như thế nào cho đúng? Cúng hoa quả, nhang đèn, trà rượu, v.v.?
 
Đáp: Cúng kiến là những hình thức bên ngoài, không cần phải quan trọng hóa. Đơn giản là được. Cái cần phải cúng không phải là những vật chất của thế gian này cho các vị thầy, các thánh thần hay chư Phật ở cõi giới siêu hình mà là cúng lên cái tâm thành thật, sự lương thiện, khiêm cung, lòng mộ đạo quý pháp, đức tin tuyệt đối với chư Phật, và phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ bằng lời nói. Cách thể hiện là nỗ lực học hỏi cho trí ngày càng thêm sáng, tránh điều mê tín, và sau đó là điểm đạo giúp cho người khác tu. Điểm đạo là vừa giúp cho người khác vừa giúp cho bản thân mình được thêm kinh nghiệm siêu hình và công đức.

 TrieuanLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:14; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
23. Hỏi: Từ khi điểm đạo đến nay không có ấn chứng, có phải chư vị bỏ rơi không? Ấn chứng quan trọng thế nào?
 
Đáp: Trong vấn đề tu đạo quan trọng là học hỏi được kinh nghiệm, mở mang được trí tuệ, những ấn chứng là để củng cố thêm đức tin, sau những ấn chứng vẫn là trí tuệ quan trọng.

VTHBLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:14; edited 2 times in total

View user profile

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
 QUAY LẠI DANH SÁCH CÂU HỎI
24. Hỏi: Có nên học hỏi công năng huyền bí từ người khác?
 
Đáp: Sau khi được điểm đạo, ai cũng như ai, đều được học thẳng với Thánh thần là mười phương chư vị bồ tát. Muốn có công năng thần bí hay làm được nhiều hay ít phép lạ đều không phải do nơi mình muốn mà là phải do nơi Thánh thần. Chỉ cần có lòng thành, có tâm học hỏi và giúp đời thì lần hồi sẽ được Thánh thần cứu xét và ban phát cho những công năng phép lạ. Không cần phải đi hỏi những người có công năng thần bí chỉ cho mình phương pháp để có những công năng thần bí. Họ cũng chỉ có thể chỉ dẫn cho mình tu hành, trì niệm với Thánh thần, và phát tâm làm việc lợi tha như họ mà thôi, chứ không thể chỉ phương pháp tu nào khác hơn cái nội dung nói trên (điểm đạo và phát tâm làm đạo).
Được điểm đạo, có tâm pháp mới là chánh, còn bất cứ hình thức tu nào cũng là phụ, không có quan trọng.

Khanh-amLast edited by Hue Bat on 1/12/2014, 18:15; edited 2 times in total

View user profile

Sponsored content


View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 2]

Go to page : 1, 2  Next

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum