View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

1
Nguyên tắc ấn - phù - chú
on 12/1/2015, 23:51

totaro

avatar
Moderator
Moderator
Thần chú, ấn và linh phù: Cái nào quan trọng hơn?

1) Quan trọng nhất là phải được quán đảnh (được điểm đạo truyền tâm ấn). Có tâm ấn thì được xem là cán bộ thiên đình, cũng giống như là công nhân viên trong những cơ quan của nhà nước. Phần âm là dân chúng hay là lính của cõi vô hình, họ mượn xác ai cũng là có lý do. Không có tâm ấn thì trì chú gì cũng không có linh. 

2) Những việc làm của cán bộ thiên đình (các pháp sư, thầy bùa v.v. ) phải là những việc phù hợp với luật siêu hình, dưới đất gọi là quy định của nhà nước. 

3) Một khi là chuyện đúng đắn, hợp với quy luật siêu hình, hợp thiên ý, thì dùng bất cứ câu thần chú nào, kiết bất cứ cái ấn nào, và vẽ bất cứ linh phù nào cũng được linh ứng tất cả. Ngược lại, nếu như làm theo tư ý, vi phạm luật siêu hình thì có dùng bất cứ câu thần chú, đạo ấn, linh phù hay bất cứ những cách thức gì khác cũng đều sẽ không linh, mà có khi còn bị phản ứng ngược lại. Thánh thần còn cho quỷ thần quậy dữ hơn lên để cho biết cách hành xử đó là sai, là lợi dụng chức quyền. 

Trong hữu hình, nhân viên công quyền cũng không thể bức hiếp dân chúng, vì dân chúng có quyền kiện họ lên cấp cao hơn để đòi công lý. Thiên đình có quy luật của siêu hình, dưới đất có luật pháp của chính phủ, dân chúng vi phạm luật lệ thì có tòa án dân sự xét xử, lính trong quân đội sai thì có tòa án quân sự, và nhân viên nhà nước thì có toà án hành chính, ai cũng phải tuân thủ theo luật pháp chứ không phải nhân viên nhà nước thì muốn làm gì cũng được.

Chuyện của Thanh Hùng gặp gỡ với những người đồng cốt, đó là thánh thần chuyển một người có đạo lý và có quyền năng hơn họ để nhắc nhở họ (phần âm lẫn người đồng cốt) để họ đừng đi quá đà, đừng quá kiêu căng và tự tung tự tác thôi chứ không phải là cấm không cho họ sinh hoạt, hay đàn áp gì họ. 

Hiểu được nguyên tắc của siêu hình, tức là hiểu được nội dung của Đạo, thì sẽ không còn thắc mắc chú Chuẩn Đề quan trọng hay Ngũ Bộ Chú quan trọng nữa. Thần chú và ấn quyết là những hình thức và phương tiện cho hành giả dựa vào đó để có thêm đức tin mà thôi. 

TTC-VTHB

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum