View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

Hue Bat

avatar
Moderator
Moderator
Xin nhắc lại nguyên tắc điểm đạo cho những ai còn chưa thấu suốt.

Dianichi đã viết: wrote:Năng lực điểm đạo cho người khác cũng là phát xuất từ thánh thần chứ không phải từ nơi người điểm đạo, cũng như năng lực thần thông của người tu cũng không do ngồi thiền, bắt ấn, quán tưởng, luyện bùa, luyện lửa tam muội, luyện luồng hỏa hầu v.v. mà có, tất cả đều do thần lực gia trì của chư Phật ban xuống. (trích Thắc mắc của người nhập môn)

Vì năng lực điểm đạo không phải do hành giả nên không cần phải lo sợ mình không đủ năng lực để điểm đạo. Khi đã có tâm pháp (hay tâm ấn Mật tông) thì việc cầu nguyện cho ai cũng sẽ được chư Phật, Thánh thần chứng, nhưng phải tùy theo trường hợp mà thánh thần ban ấn chứng cho nhanh hay chậm. Nếu chưa được ấn chứng nhanh thì kiên trì tu hành một thời gian sau sẽ được, nếu chưa thỉnh được lá Thiên thơ, hãy kiên trì làm đạo, lập thêm công đức là điều chánh yếu rồi sẽ được có lá Thiên thơ. Thánh thần ban cho là sẽ có, mà đã không cho thì dù nhờ đến ai, người "tu cao" cách mấy để cầu giúp cho mình có lá Thiên thơ cũng sẽ không được.
Năng lực điểm đạo không xuất phát từ năng lực của người tu nên người tự ra bàn thờ điểm đạo theo chỉ dẩn của Mật tông vẫn có được ấn chứng, cũng như người mới được điểm đạo, không có tu hành được bao lâu vẫn có thể điểm đạo thành công cho người khác. Điều nầy khẳng định gia trì lực phát xuất từ Thánh thần, chư vị bồ tát, và việc điểm đạo là theo thiên ý nên luôn được chư Phật, Bồ tát hỗ trợ.

Hiểu được "Năng lực điểm đạo là phát xuất từ Thánh thần chứ không phải từ nơi người điểm đạo" thì không có gì để tự hào hay sanh tâm ngã mạn. Nếu chưa vững được nguyên tắc căn bản này thì phần lớn người tu huyền môn, sau khi tu tập 1 thời gian có chút huyền linh sẽ tự cho là mình có năng lực thần bí có thể ban phép,ban phước hay cầu nguyện dùm cho người khác, sẽ rất dễ trở thành người hoang tưởng, hay bị tẩu hỏa nhập ma.

Đã có được tâm pháp (được điểm đạo) từ Thầy Tổ, được sự dẫn dắt của siêu hình và của Thầy Tổ thì tu từ từ cũng tới nơi. Chúng ta chỉ cần làm mỗi việc là nỗ lực học đạo để vững đạo lý, thâu thập thật nhiều kinh nghiệm huyền bí ngay tại diễn đàn Vũ trụ huyền bí này. Sau đó làm đạo thật nhiều thì sẽ trở thành cán bộ của Thiên đình, sẽ được thánh thần trang bị thêm nhiều huyền năng để cảm hóa người thế, vun bồi phước đức trí tuệ cho đến một ngày được "Viên viên quả hải" hay nói cách khác là tốt nghiệp ra trường vậy!

Phương Duyên-VTHB

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum