View previous topic View next topic Go down  Message [Page 1 of 1]

totaro

avatar
Moderator
Moderator
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Con xin báo cáo bài học mới của con:

Hôm qua khi con học đạo trên diễn đàn Vũ Trụ Huyền Bí, vị độ bảo con lấy hết các lá phép mà con đã có sắp ra hai hàng trước mặt, cho con nhìn xong rồi hỏi con có hiểu gì không, con nói là con không hiểu gì hết. Chư vị gia trì lực cho con làm đủ mọi cách: Kiết ấn, ban tuệ nhãn, xin gia trì lực của Thánh thần rồi cho con nhìn chăm chăm vào, v.v… mất hơn 20 phút mà các lá phép nó cũng y xì vậy và con cũng vẫn không hiểu gì hết. Con đang không biết chư vị dạy cái gì, con tự ý xếp các lá phép lại thì chư vị không cho và bảo con quỳ lên.

Chư vị dạy: "Tất cả những gì các con được học, được ban cho dù là thuộc về hữu hình (trí tuệ) hay siêu hình (thần thông) đều từ Tổ, Thầy mà có. Thánh thần dạy học cho các con căn cứ từ những lý đạo các con nhận được từ diễn đàn, nếu đầu con trống rỗng không dung nạp kiến thức từ bài giảng của Tổ, Thầy thì Thánh thần cũng không dạy được.
Các bài học trong siêu hình của chư vị độ dành cho mỗi học trò là bài giảng mở rộng từ lý đạo trên diễn đàn. Chư vị độ của mỗi đệ tử biết rõ căn cơ của học trò mình tới đâu nên sẽ có những giáo án phù hợp giúp cho học trò của mình hiểu rõ, hiểu sâu và thực hành được những lý đạo ấy.
Về thần thông cũng vậy, không có chuyện Thánh thần ban thần thông cho đệ tử mà không thông qua Tổ, Thầy, giống như các lá phép này, con chỉ có thể hiểu nó khi Tổ, Thầy đồng ý cho con hiểu, bằng không thì ta có ban cho con cái gì cũng vô ích.

Hãy nhớ, các con nhờ Tổ, Thầy mới được học trực tiếp với Thánh thần, cho nên tất cả những gì không thông qua Tổ, Thầy đều là đi sai đường và tất nhiên sẽ không thể tốt nghiệp ra trường. Tổ, Thầy là gốc, cho dù sau này học trò có giỏi giang, có được ban cho nhiều huyền năng đến đâu thì cũng không được quên nguồn gốc của những điều mình có được là từ đâu ra. Mất gốc thì sẽ mất tất cả".

Trieuhieu-VTHB

View user profile

View previous topic View next topic Back to top  Message [Page 1 of 1]

Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum